Samo ti

Samo ti
draga moja
pamtiš
sve ono što su
svi drugi
iz naših života
zaboravili