SLUŽBENU BELEŠKU sam preuzeo, javlja Nikola Ivetić, a fali mi samo potpis Vojislava Milutina.