Četiri ratna druga, Milovan, Dragoljub, Mladen i Radovan u prepodnevnim satima na velikom sokaku u Novom Miloševu.