Na drugoj strani

Na papuči od kože
na vojničkom mostu
nakon susreta
sa Olivom u snu
pred dućanom
krenuo sam
kao Popaj
leteći
na drugu stranu
provalije