Pokidane gaće

Kloni me se
kloni đavle
Idi
u crnu rupu
mani me
da spavam
na mom oblaku
Ako ne prekineš
da me dražiš
Kazaću pred svima
da tvoje
pokidane gaće
dok su bile cele
ja sam nekad
nosio