Vratile se laste

U mojoj kući
na kraju sela
pre neki dan
video sam
vratile se
laste
Godinama
ih nije bilo
Njihovo gnezdo
naselili su vrapci
A kad su pobegli
vidim
one se vraćaju
cvrkuću
šaraju letom
vazduh
pod mojom
terasom
Svoji smo
na svome
kažem im
Neka tako
i ostane