Ništa ne moram

Ništa ne moram
uči me jedan mudrac
Kako ja to živim
pitam se
kad mi se čini
da sve moram
Šibam se svakodnevno
do krvi
po leđima
da mi sve bude
važno