Mariana Kunbar: „Šaka mraka”


„Šaka mraka” Mariane Kunbar je, poštovani prijatelji, knjiga objavljena kao nagrada na osnovu njene istoimene pobedničke pesme na 8. Evropskom Fejsbuk pesničkom festivalu u Novom Sadu.
Služeći se životom koji nam je u svojoj milosti Gospod dao, otkrivamo kako vreme prolazi u mnoštvu protivurečnosti koje se sudaraju u nama samima i svetu u kome živimo i iz želje da ih prevladamo, počinjemo ispisivati reči koje se pretvaraju u stihove, strofe, pesme i na kraju u knjige koje su materijalizacija naših duhovnih pregnuća da se razmrse svi čvorovi koje nam je sudbina nametnula i da se otvore ventili naše, do prsnuća ustreptale, duše. Da poput gejzira iskažemo sve damare i sudare koji se dešavaju u nama i da, nakon toga, oslobođeni, katarzično krenemo na nove, kako egzistencijalne, tako i nebeske poetske puteve.
„Šaka mraka” je knjiga o zovu nedostižne prošle i sanjane buduće ljubavi. Treperava, emotivna, na trenuke gorka i ekspresivna, ova poezija nam govori o vremenu sadašnjem u kome pesnički subjekt i junakinja Marianinih pesama tutnji životom u potrazi za prepoznavanjem večno muškog i ženskog principa ljubavi, iz kog se kao uragan survava u realnost, u bitak i postojanje u svetu nesklonom emociji, koji je so zemlje i duhovna blizina u neurotičnom i izmanipulisanom životu koji se uvek otima našoj želji da ga uredimo, makar u odnosima sa onima koje volimo, na jedan poetski i energetski sinhronizovan način.
Mariana piše slobodnim stihom koristeči česte evokacije na animusa, a njen pesnički svet je prepun autentičnih slika i jetkih mudrosti i zaključaka iz kojih uvek postoji izlaz koji se nadom i intucijom, a ujedno i poetskim tkanjem, prevladava.
Knjiga „Šaka mraka” Mariane Kunbar je jedna od onih koje se mogu čitati u svim prilikama, sa željom da se setimo naših unutrašnjih emotivnih dilema, a ujedno i da u svakom trenutku imamo spremnost kako i na koji način da ih uskladimo u jedan harmonični poj našeg unutrašnjeg duhovnog bića.