Sofia Magdi: „Moj put“

Edicija ROMAN
200 strana, broš povez, 14x21 cm, 2016. god.
Cena: 150 kuna
Knjigu u Hrvatskoj možete poručiti na mejl: 
sofiamagdi1@gmail.com


Junakinja romana „Moj put“ Sofie Magdi, to sam – ja. To si možda i Ti, draga prijateljice, koja ćeš uzeti u ruke ovaj roman i s čuđenjem u njemu prepoznati iskustvo svojih zrelih godina. Nije bitno što nisi, kao ona, računovodkinja u nekoj firmi. Nije važno koliko je dragih ljudi u Tvom okruženju, ili si sama. Nije bitno da li si ikada došla na ideju da kao ona, otputuješ i da učiš njemački jezik, jer sigurno si poželjela da odeš nekud sa kartom u jednom pravcu, poželjela si da se posvetiš nečemu za što nikad nisi imala vremena... Vidjet ćeš da je razumiješ, jer djeliće njezinog života si i sama proživjela, samo nisi se usudila suočiti se sa njima. Ovo je zaista divna prilika, pa Ti želim da, kada dovršiš čitanje, razmisliš o „svom putu“. Sofia Magdi Ti je vrlo pažljivo postavila „putokaze“ i na tome joj treba iskreno čestitati i zahvaliti.

Tatjana Vujić

Pred tobom je, poštovani čitatelju, roman toka svijesti Sofie Magdi pod nazivom „Moj put”, knjiga koja već od prvih stranica otvara pitanja egzistencije i bitaka u suvremenom svijetu koji je ispunjen proturječjem i drugostima, gdje se pojedinac naje­dnom osjeća kao izgubljena čestica u svemiru. Gdje  vanjski i materijalni svijet robi i pokorava volju pojedinca, guši i mrvi,  mijesi ga i oblikuje prema svojim neumitnim racionalističko, tržišno, ekonomskim i liberalnim pravilima, čineći tako od njega poslušnog živog roba, koji će ispunjavati svoje radne i dnevne obveze precizno, točno, proračunato, sa smiješkom na usnama, ali bez emocija i onih pravih i istinskih životnih sadržaja, kad se duša uznosi, a srce treperi.

Junakinja živi suvremeni život u suvremenom gra­đanskom i postmodernom Zagrebu, u istom onom u kome je jedan veliki Krleža promišljao i stva­rao svoja najveća djela, u Zagrebu suvremene glemba­jevštine kraj koje naša junakinja samo prolazi i ne dozvoljava da postane njenim protagonistom, već na jedan komorni način vodi svoj tihi činovnički život, koji najednom počinje da vapi za promjenom, za stavljanjem točke na proživljeno i željom da se taj tihi, bez velikih drama, život otvori za svijet drugo­sti, za nešto novo, poetičnije, sistematičnije, ali i kvalitativno uzbudljivije, da se osjeti da živi život i da je vrijeme da se on veže za jednu uzvišenu ideju i smisao i da mu se preda svom snagom i silinom svog prefinjenog duha.

Radovan Vlahović, književnik


Roman „Moj put“ je pravi krea­tivni eksperiment hrvatske spisateljice Sofie Ma­gdi koji nam pruža, kada počne čitanje napisanog, da ne ispuštamo knjigu, dok ne pročitamo i poslje­dnju riječ djela, često i posle toga. Uspjela nas je os­vjestiti da na vrijeme počnemopromišljati sopstve­nu egzistenciju, kako je poboljšati, dokle god je nas, i kako razumjeti biće u svoj svojoj velčanstveno­sti i pojavnosti. Sofia Magdi nam ukazuje kako je naš put samo u našim rukama, kako samo mi možemo okrenuti vremeplov u našu korist i da nada ka bo­ljoj budućnosti postoji. Potrebno je samo osvrnu­ti se oko sebe, a odgonetku pronaći u sebi, na koncu konca − spoznati sebe.Nataša Bundalo Mikić