Da zauvek ćutim (Vitina beleška na rubu jedne knjige)

Da zauvek ćutim dođe mi kad vidim na fejsu čeznutljivi pogleg na fotki klimakterične razvedene i uvažene profesorke književnosti. Taj pogled govori Dragi prijateljei ja sam nedojebana matora kučka koja se akademizmom kao zmijinim svalakom obavila da sakrije svu ranjvost i bolećivost i nećn da dopadnem se, da vas prožederem od želje da vladam vama da dominiram i pokažem vam put kako da me u osećanju beskrajne lične praznine zadovljite.