Pesnička republika (Golubović B., Simo, Palić, Srbija)

Radovan čuva ćupriju

Rekoše: „ Bog čuva Srbiju.
Radovan” kažu „čuva ćupriju.
Čobanin kraj ćuprije čuva ovce.”
Budala, dodadoh glasno,
čuva novce.
Mudrost protrča pored nas
na otvorenu kapiju zaborava
kroz koju niko pre nije prošao
pre povratka.
A kapija uvek na putu,
a kapija uvek otvorena,
a klјuča nema.
Kažu bacili ga u vodu ispod ćuprije,
a Radovan čuva ćupriju…
Nema više čobana,
nema ni ovaca.
ostale su samo budale
sa ono malo novaca.
Ostao je i Bog, rekoh,
da čuva Srbiju.

Zavrte neko glavom:
Za kratko,
bojim se da se ne predomisli!


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: