Putovanje za doček

Za doček
nove godine
otputovaću
daleko u prošlost
i duboko u sebe
Tek da otkrijem
one anđeoske
glasove
Da proverim
da li sam poslanje
što sam rođenjem
od njih dobio
i koje sam
kroz dosadašnji
život sledio
dovoljno časno
do sada izvršavao