Kamenčići iz cipele

Svakodnevno
vadim
kamenčiće iz cipele
Bacam ih na gomilu šljunka
u dvorištu
kraj stoletnog oraha
Potom uzimam
kubikašku lopatu
otvaram cement
palim mešalicu
puštam vodu
i betoniram put
prema beskonačnosti.