Arendaš

Moj arendaš
Radi sve radnje
i koristi sve koje zna
trikove
da u  zemlju uloži
što manje
a da iz nje izvuče
što može više
Kaže mi u poverenju
juče na pijaci
baca Sava