Mleko je crno

Moje životno pamćenje je dugo
a moje književno i literarno
pamćenje traje vekovima

To mi služi na čast ali od toga
u životu osim u mojim knjigama
nemam nikakve koristi

Nikada nisam mogao da prihvatim
ulogu podanika ni jedne tuđe ideje
niti bilo koje ideologije

Čitavog života sam tražio načina
i puta da im izmaknem
i da realizujem svoje unutrašnje
biće koje je žudelo
za radošću beskonačnog

U praktičnom životu sam morao
da se dovijam na razne načine
da prehranim sebe i porodicu
mada sam gledao kako pisci
pod okriljem države lepo
i udobno žive
Jedino što su ponekad trebali
da zažmure i kažu: Mleko je crno