Padovi i usponi

Padovi i usponi
su korisni
Sa njima se
uvek
lakše i brže
dozoveš pameti
Sve ostalo je
Hali gali