Sunce, Rastko i ja

To da sam željan sunca nije tajna
Kao što i Rastkova duša
svetlosti je iskala
na vratima manastira
A vekovi između nas dvoje
samo su tren između želja
dva reformatora
od kojih je jedan menjao
pokolenja
a drugi sebe