Muke po šarana

Baciš udicu
u vreme mrešćenja
Kad šaran zagrize
a ti otputuješ