Svi vole da budu voljeni

Svi vole
da budu voljeni
I mi sami obožavamo
da budemo voljeni
Oni koje volimo
misle da ih ne volimo
dovoljno
I mi sami često
mislimo
da oni koji nas vole
ne čine to dovoljno
Takvi samo ti mi
Samo bi nam Bog
mogao udovoljiti
kad bi imao vremena
da sluša naše želje