Topot ukradenih konja

Usta su mu puna crvenog
i crnog
kao u bolesnika
šlajma
A ustvari  to je samo
prašina od topota
ukradenih  konja
koje su konjokradice
pred ponoć
oterale u svoje snove

Video je  belo i žuto
na nebu se mešaju
Čuo je  plavo i zeleno
u zemlji riju
Bio je poslednji štalar
ljudske gluposti
Što smehom porubljuje
zavese dana