Bogdanka Rakić: „Pažnja: talas sna” (Predgovor)


Bogdanku Rakić sam kao pesnikinju prvi put upoznao pre šest godina čitajući njene pesme koje je objavljivala na svom Fejsbuk profilu. I već na samom početku, video sam da se ona u mnogome razlikuje, i kao pesnik i kao umetnik, od mnoštva drugih koji su sve više nadirali, kao neka nova neartikulisana pesnička i književna bujica, na Fejsu. Profil, pogotovo umetnički i stvaralački profil, na fejsu, daje mogućnost umetniku da se predstavi u najboljem svetlu, pa se često dešavalo da pesnici neuviđavno i napadno krenu da taguju svoje prijatelje pesmama kako bi ih na taj način naterali da čitaju njihove, nekada i nedorađene, pesme. Za razliku od mnoštva samozvanih, Bogdanka je diskretno nastupala sa svojim pesmama nedajući da je povuče talas trivijalnih ishitrenosti koje su mnogi pesnici obilato koristili. Ona nikada nije pridavala značaj tim spoljašnjim senzacijama koje je Fejs kao slobodnu mogućnost dao svojim korisnicima. Ona je napisano objavljivala i to je bila dovoljna senzacija, a oni koji umeju da čitaju i tumače, ti su i razumeli ono što je pesnikinja Bogdanka Rakić htela da kaže, a oni koji ne umeju da se izbore sa njenim pesničkim slikama, njenim metaforama ili pak ponekad nadrealnim ili apstraktnim jezičkim intervencijama, za njih to i nije bilo važno, jer činilo se da se njima pesnikinja i ne obraća.

Sprovodeći dosledno svoju tajnoćutu, diskretnu, snažnu i kreativnu pesničku praksu na svom Fejsbuk profilu, Bogdanka Rakić je kao malo ko, od nekoliko hiljada Fejsbuk pesnika koje sam, po prirodi uredničkog posla, bio u prilici da čitam, uspela da zadobije znatan broj čitalaca i pratilaca njenog Fejsbuk profila. Ona se nikada nije objavljivanjem u pesničkim grupama takmičila i otimala za čitaoce, naprotiv, čitaoci su, kako je vreme prolazilo, pronalazili i prepoznavali njene pesme otkrivajući da one u sebi sadrže sve elemente savremene poezije, da jednako komuniciraju kako sa našom tako i sa svetskom pesničkom tradicijom, a da u zanatskom pogledu njene pesme, pisane uglavnom slobodnim stihom, idu jednom uzlaznom linijom, jer pesnikinja je umela da svoje iskustvo pisanja svakodnevno nadograđuje i da ga usavršava.

Pesme Bogdanke Rakić je i na trećem Evropskom Fejsbuk pesničkom festivalu, žiri festivala, na čelu sa Simonom Grabovcem, ocenio kao najbolje u konkurenciji od nekoliko stotina Fejsbuk pesnika. Namerno kažem Fejsbuk pesnika, jer Fejsbuk književnost je postala, desetak i više godina od pojavljivanja Fejsa, književna realnost sa kojom se mora računati. Nagrada Bogdanki Rakić bila je objavljivanje knjige pesama pod nazivom Između svetova. Budući da živi u Nemačkoj, Bogdanka se aktivno uključila u afirmaciju našeg jezika i naše književnosti u toj evropskoj zemlji i za taj predani rad ove godine je dobila Zlatnu značku Kulturno prosvetne zajednice Srbije.

Za novu knjigu Bogdanke Rakić Pažnja: talas sna, koja je pred tobom, poštovani čitaoče, ja sam kao urednik pozvao i ostale članove žirija Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala: Simona Grabovca, Gorana Ibrajtera, Zorana Đerića i Franju Petrinovića da napišu svoja mišljenja o knjizi i da je tako rasvetlimo sa više strana kako bi valorizovali kvalitet Bogdanakinog pevanja i dali jednu širu sliku o njenom stvaraštvu kao potvrdu da Fejsbuk književnost, ova odrednica je pomalo nezgrapna, ali ako se neko doseti bolje, neka je kaže, može da ima visoke domete i da jednako stremi ka savršenstvu i radosti beskonačnog u stvaralačkom i književnom univerzumu.A Bogdanka Rakić je jedan od najboljih primera za to da stvaranje pesama kao lični kreativni čin i pesme kao jedinstvena bića bez obzira kojim putevima ona dođe do čitalaca.  


Radovan Vlahović