Da još jedanput pokažem

Kaže mi danas
jedan od najboljih
čobana u Banatu
komšija Čeda Belov
Da nisam šlogiran
ja bi svima pokazo
Kako se živi
i kako se radi
Moje je bilo
i da uranim
i da omrknem
kad se drugi izuvu
ja da se ja obuvam
a kad se drugi obuvu
ja se izuvam
Znao sam da stvorim
od malog veliko
Ružno da ugojim
da bude lepo
a od lošeg sam uvek
pravio dobro
od sviju sam bio
i rabriji i vredniji
i brži
Volo sam ovce
kere
konje
mlade žene
i da tečem kapital
Da je bilo zdravlja
Bog zna
di bi mi bio kraj
Od kad me je šlog
udario
drugi me ranu
drugi me guru u kolica
drugi me peru
i zapiru
a ja samo mislim
kad bi mi bog dao
bar jedan dan moć
da ustanem
Da ovim mojim
još jedanput pokažem
kako se kući kuća