I to neko mora

Nikasso
noću luduje na fejsu
Danju spava
i ne jebe žive sile
da to promeni
Misliš
pitam ga ljut
da sam ja zadužen
za sve glupe poslove
On me gleda
Buda pogledom
i kaže utešno
Šta ćeš
i to neko mora
Radovane