Stav

Kad
šarlatan
varalica
folirant
propalitet
zauzmu stav
Slabić
mekušac
laskavac
osete strah
Ja gledam
pamtim
ćutim
i beležim