Ja sam taj

Ja sam taj koji je, okupljajući ljude na 1. Evropskom Fejsbuk pesničkom festivalu, podmetnuo kreativnu i stvaralaču eksploziju uspavanoj i drogiranoj, politikom i tabloidima, stvarnosti, čineći tako da obamrla književnost dobije svoju infuziju, da oživi i iznova postane kritička kreativna i umetnička svest čovečanstva. Požar se iz Novog Sada proširio na region, Evropu i svet i sada je postao vatra koja greje i obasjava ljudska srca i čini da iz mračnog tunela, u koji su nas bez naše volje uvukli, vidimo izlaz.