Sapište od kiseljaka

Na ulici smo
tu oko naših kuća
pokojnici
mrtve  komšije i ja
Raspakivamo
iz plastične kutije
i gledamo novu
lopatu
Kuckamo je o beton
i vidimo
dobra je
dovoljno velika
i od kvalitetnog
čelika
Jedino joj je
sapište od kiseljaka
čvornovato i slabo
Neće izdržati
kaže mi pokojni
komšija Aca
Kad počnemo tovariti
svo đubre sa sokaka
iz našeg komšiluka
i iz nas samih