Svoj na svome

Ja nisam preobraćenik
u vremenu kad svi
na vrhu preobraćeni su

Uče me sveže
priučeni

Svoj sam na svome
i pre rođenja

Tako je oduvek bilo
i fariseji su Hrista
podučavali veri