O Karačonjijevim.

Saluge na imanju beodranskog spahije, grofa Andora Karačonjija.
Ova je porodica poreklom iz Francuske, odakle su prešli u Moldaviju 1591. a zatim u Erdelj gde su uzeli ime Karačonji. Bogdan Karačonji je kupio Beodru (Miloševo) za 103.000 forinti i uzeo naslov od Beodre. Po ugledu se isticao i Jene Karačonji u čijem vlasništvu je bilo 17.000 jutara zemlje. Godine 1890 dobio je titulu carsko-kareljevskog komornika. Na milenijumskoj izložbi u Budimpešti 1896 dao je kao predstavnik Banata svečani ručak za zvanice, a večeru za cara i njegovu pratnju. Godine 1908 imao je kao goste španskog kralja Alfonsa VIII i kraljicu Viktoriju, koji mu je poklonio 32 bakroreza slikara Murilja, Vad Dajka, Velskeza, Ribere i Rafaela. Finansirao je izdanje monografije Banata 1910 godine

Свиђа ми се
Коментар
Коментари
Ivan Bob Bošnjak Nakon smrti osnivača beodranskog vlastelinstva-Bogdana Karačonjija, porodica se razvila u dve grane, čije su se sudbine, na beodranskom imanju, dugi niz decenija, preplitale. Već od sredine 19 veka, jedni su svoje političke i ekonomske aspiracije sve više usmeravali ka Budimpešti, dok su drugi, svoje poslove i političku karijeru vezivali za Torontalsku županiju. Prvima su bile potrebne titule višeg dostojanstva, drugima više hektara obradive zemlje.