Posle drugog rata je seoska slava Sveti Ilija bila zabranjivana, a narod se uprkos tome sakupljao i dolazio u naše selo. "Sveca dekreti ne mogu zabraniti ", govorio je moj deda.