Izdavač Vladimir Valenćik najavio je promociju "Bape" na slovačkom u Bratislavi

Фотографија корисника Banatski kulturni centar