Ja sam ćutao, pušio i slušao

Obesio se
kaže mi Tića sinoć
pred dućanom
Mile Seme
Zaklučo je ženu i ćerku
u kuću
oko jedanast sati
i kera je vezo
Pa otišo u kotarku
i obesio se
A kažu da je
pre dva dana sam
od vrpaca pleo štranjku
i peko je krajeve upaljačem
da se ne razmrsi
Eto šta bolest i sirotinja
od čoveka napravidu
zaključi mudrački on
držeći pod miškom
veknu hleba narodnog
što ga je kupio sebi
za večeru
Ja sam ćutao pušio
i slušao