Pesnička republika (Simić, Mladen, Petrovaradin, Srbija)

Ta ravnica

Vozim se na špediteru
konji su lepi i gizdavi,
jedan vranac i jedan dorat
gledam ih i divim se.

Prolaze dugi dani
dolazi već jesen,
vetar sve više piri
blato se sve više širi.

Selo se vidi u dalјini
sanjam o hladovini,
brzo ćemo tamo doći
čekaju me sveže noći.

Čekaš li me ti
despotice srca mog,
živa vatro moja,

plemenita lepotice?


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: