Za Zoricu Mišić

Banatski kulturni centar je prvi privatni kulturni centar u Srbiji koji je proistekao iz kulturnog dvorišta koje sam osnovao još davne 1986 godine u porodičnoj kući moga oca u Novom Miloševu. Još tada pre pojave interneta moj koncept je bio da drvo da bi išlo u visinu mora da ide u dubinu. U ovom obliku BKC postoji kao porodična kreativna industrija od 2006 godine.Kroz svoje dosadašnje kulturološko delovanje na javnoj sceni BKC je organizovao preko 1000 programa kako u zemlji tako u inostranstvu a u izdavačkoj produkciji je objavio preko 400 naslova.
BKC organizuje više manifestacija od kojih je u svetu najpoznatiji Evropski fejsbuk pesnički festival na koji se svake godine prijavi oko 500 pesnika iz celog sveta na raznim jezicima a održava se na Sajmu knjiga u Novom Sadu gde preko sto pesnika uzme lično učešće dok ostali učestvuju preko fejsa. Evropski fejsbuk pesnički festival je može se reći planetarni demokratski pokret za književnost i poeziju koji je probudio i pokrenuo mnoge slične festivale kako u zemlji region u a tako i u Evropi i svetu i on je svojevrsna matrica od koje su svi uzimali pelcer. Za proteklih devet godina kroz festival je prošlo blizu 4000 pesnika  i više od 1000 njih je bilo u Novom Sadu i na velikoj bini Master hale je čitalo svoje stihove.Kao rezultat tog masovnog okupljanja pre dve godine je oformljena pesnička republika koja ima sve atribute virtuelne pesničke države.Kao rezultat svakog od festivala i kao nagrada najboljim pesnicima su objavljivane knjige pesama tako da je u proteklom periodu izašlo dvadesetk knjiga koje su rezultat i materijalni dokaz festivala. Takođe je izašlo i devet zajedničkih zbornika a i pet užih izbora pesnika koji su učestvovali na festivalu.
Ovogodišnji festival je ispunio a ujedno ipremašio sva očekivanja organizatora jer je za dva dana došlo svoje pesme da čita preko 150 pesnika na velikoj bini Master hale novosadskog sajma knjiga.