Takva mi je noć

Moja nesanica nema nikakakve veze
sa mojom ženom  decom i sa mojom porodicom,
Nema veze sa mojim prijateljima i saradnicima.
Ona je proizvod mojih neslaganja sa samim sobom.
Bunim se i protivurečim smome sebi.
Ne verujem u ono u šta sam verovao
i sumnjam u ono u šta nikad do sada nisam sumnjao.
Uzrok i posledice mi nisu poznate.
Takva mi je noć.
U koju se ne mogu zakleti.