Nevidljivi

Kad  se jedinstven
po mnogo čemu
kulturni događaj
u jednoj maloj
životnoj sredini
desi
mediji iz velikih
gradova
to obično prećute
Za njih su svi drugi
izvan kruga dvojke
nevidljivi