Dragan J. Ristić: „Und? / I?“


Prevod na nemački Dragan J. Ristić i Matthias Mala
Ilustracija naslovne strane: Senka Vlahović Filipov