Ja sam subjekat od sveta stariji od naciona važniji otkrivam se listam sliku po sliku Ulazim u uloge nametnute i bivam glumcem pod prinudom Tuđe uloge igram dok u potaji listam se otkrivam sliku po sliku do praslike do prasuštine