Dinamično samopoštovanje

Gospodin Sumnjalo
se šunja
kroz šikaru stilistike
iz malog mozga
iz mog malog mozga

Lak i nepostojan
glup a dostojan

Sabirao je razlomke
u veš mašine bubanj
priučen podbuven
i krupan

Da izvrši napad
iza mojih leđa
i prikolje  zauvek
peruškom gusana
trogoca
moje dinamično
samopoštovanje
Bio je  to njegov
smeli plan

Tek kad je zamahnuo
shvatio je
a i ja napokon sam
primetio
da mene nema
već se on Sumnjalo
samo sa fikcijom
svojom rve

Dok ja evo još uvek
tražim
na imaginarnoj mapi
gde je to mesto
u koje sam se tako
udobno smestio