Citiranje naroda

Što češće
političari
citiraju narod
sve ga manje
uvažavaju
A sve mu dublje
zavlače šake
u džepove