Mazuljka

Danas ne jedem ništa
rekla je Mazuljka
Samo pijem crno vino
mazim  njime
i dušu i telo
Slušam isključivo bluz
i očajavam
dok ne upadnem
u crnu rupu sna
A onda opet u normalu
od sedam do tri