Dan za lajkovanje

Danas mi se
sve dopada
ovde na fejsu
Ovo je popodne
kad svima
lajkujem sve
Nije u pitanju
stav
već emocija
Za svaki slučaj
kad me poslovi
tokom godine
ponesu
pa ne stignem
i zato lajkujem
Tek da se zna
tek da se zna