Lovac

Snovi su potkazivači
stvarnosti
Lovim ih kao uhode
Upirem im reflekor
razuma u oči
Ispitujem ih
dugo i strpljivo
Ponekad im pretim
ucenjujem ih
snimam ih kamerama
pamćenja
A potom ih odgonetam
danima noćima
godinama
u želji da mi
jednom za svagda
kažu
Ko smo mi
i ko sam ja
i čemu sve to