Pred noć punog meseca

Pred noć punog meseca sanjala je da je grli neki nepoznati čovek. Predala mu se od prve bez razmišljanja. Topila se u njegovom naručju. Ni jedne prepreke, ni barijere  koje nam razum nameće nije bilo. Uzimao ju je onako umešno i sa sigurnošću ljubavnika koji ume da unese toplinu nežnost i da raspali eros do vanuma. Treperila je kao list. Trenje tela je doživela kao lagano provlačenje ruku preko svilene haljine što rumori i šuška pod dlanovima. Ni imena mu nije znala. Čak ni lice mu nije videla. Osećala je samo njegovu, nežnost i snagu.

Kad se probudila još dugo je nosila u sebi golicljivu napaljenost i pojačanu osetljivost na grudima i između nogu. Predala se strancu u snu i nije se kajala. Zar je toliko željna  nežnosti, pitala se dok je spremala detetu doručak. Nije se nikome toga dana javljala. Sva je bila omamljena i u magnovenju ljubavi koju je primila zajedno sa pečatima poljubaca po čitavom telu. O snovima je ona tako malo znala, po prirodi svoga posla u njih i nebi trebalo da veruje, ali ovo je bila prosnevana stvarnost koju je kao skupoceni suvenir toga dana želela samo za sebe da zadrži.


Radovan Vlahović

iz knjige „Ljubavne i OK priče