Bila su to vremena

Na dan kad si u čamcu
kroz usta
porađala spomenik
od pekmeza
za viteza crnog humora
i ceremonijal majstora
mravlje kolonije
Zeleni vo je slomio rog
Crvena koza je dobila prišt
a more se u talasima
udvaralo crnom nebu
Bila su to vremena
  bila
      su
          to
vremena
kad se padalo
                na temena
na
    teme
           na na na na
naaaaaa