Vitez i gospa

U svetom ratu za
beskonačnost
vitez što nije bio vitez
je putovao
od grada do grada
Kod kuće ga je
čekala gospa
što i nije bila prava gospa
već ko bajagi
i pisala je pisma
i nudila se kao grad
koji se treba osvojiti
Vitez je gospi
odgovarao kratko službeno
jezgrovito i britko
kocentrišući se na bitke
i osvajnja koja mu slede
Gospa nije bila zadovoljna
pretila je
da će se zakleti u crkvi Bogu
da će ga ostaviti
i otići
i nikad se neće vratiti
Vitez je shvatio da je gospa
bezobrazna
i da ga ne razume
nije joj pisao više
Kako se dalje razvijala priča
to samo Bog sveti zna
a sa vitezovima i gospama
čovek nikada nije na čistom