„Bolesnička soba broj 3” Radovana Vlahovića u Biblioteci u Mokrinu

U sredu 11. februara od 19 h
u Biblioteci „Miroslav Antić” u Mokrinu
(ogranak Narodne biblioteke „Jovan Popović” Kikinda)
održaće se predstavljanje knjige
„Bolesnička soba broj 3”
Radovana Vlahovića
u izdanju Banatskog kulturnog centra.
 
U okviru programa autor će govori stihove iz knjige, a Senka Vlahović Filipov će čitati recenzije Radivoja Šajtinca, Milutina Ž. Pavlova, Miljurika Vukadinovića i Živice Brusina.
 Voditelj programa: Darinka Maljugić, bibliotekar.
 
 

 

Najnovija knjiga pesama, ovog zrelog i samosvojnog pesnika, pod naslovom Bolesnička soba broj 3,versički artikuliše i invocira ne samo temu već i psihopoetički status pojedinca u (sopstvenoj) bolesti i na tragu je onih ostvarenja u savremenoj srpskoj poeziji koja čine dela Stevana Raičkovića Pesme o crnom Vladimiru, ili, pak knjige Adama Puslojića, Miloša Komadine, Milana Đorđevića, Enesa Halilovića. Bez okolišanja se može konstatovati, da su savremeni srspki pesnici, vrlo ubedljivo ali i originalno, znali da se nose s temom bolesti, u stilsko značenjskoj konstektualizaciji u rasponu od duboko ličnog pročišće­nja do različitih, učitanih ili transponovanih analogija – od antike do angažovanog verizma. 
 
Radivoj Šajtinac
 
 
Očigledno, Vlahović, natapa liriku kolokvijalnim go­vorom, dovoljno jasno, da smeškaš se u snu/ simbolima no­vih slika i time otvara novu šansu, posve narativne po­etike, koja ume da bude opasno zavodljiva. 
 
Milutin Ž. Pavlov
 
 
Svet se u „Sobi broj 3“ deli na pacijente i ostatak ba­natskog sveta. Tampon ili katalizator je Radovan Vlahović jer je pesnički subjekat sav stao u njegovu nestrpljivo na­srtljivu senku.
 
Miljurko Vukadinović
 
Verujte mi, Radovan Vlahović nije pesnik. Radovan Vlahović je lekar koji leči od ovog života i vodi Vas u život večni.
 
Živica Brusin