Poetika svakodnevnog

Svi pišu
i o svemu se piše
a ponajčešće se pera oštre
da risuju stare teme
u novima aljinama
Mnogo je lažnog zanosa
u tome
Mnogo laskavog patosa
koji ne služi ničemu
A još je više pohvala
i nagrada
na teme koje troše vreme
Ja sam svoj glas dao
malom čoveku
vremenu sadašnjem
istini trena u kojoj
kao u čauri maka
vekuje
mnogolika svevremenost
beskonačnog