Kad petlovi prolaju

U rano jutro
Dva bogalja na terazijama
jedan crven a drugi crn
u kristalnoj vazi
sa slikom vođe na boku
peru usrane noge
od članaka do tabana

Usput su konstatovali
Vino se u sirće pretvorilo
zumbuli se skamenili
a petlovi prolajali
u ekspres loncu na šporetu
kraj vođine sudopere


Trn se iz oka u mali
mozak preselio
i postao dim
Neki još kažu p..... dim
Mi kažemo vođin dim
Jer on voli stvari
i stvari vole njega
tako nam svega
tako nam svega
Pevala su dva bogalja
kod rogalja terazijskog