Krv nije voda

Sloboda je sloboda
a krv nije voda

Sneg je sneg
a breg je breg

Sve što me takne
sa mesta me makne

Bluz je bluz
a guz je guz

Pesma je pesma
a česma je česma

Vest je vest
a svest je svest

Dan je dan
a noć je noć

Ja sam ja
a ti si ti

Mi smo mi
a svi su svi

Jer sloboda je sloboda
a krv nije voda