Svi kao jedan

Darivaju nas svakodnevo
ogrizcima
jabuka flekavih
kao slavskim konfetama

Misionari prdeža
rumeni i jedri
cvrkuću u jedan glas
svi kao jedan
jedan kao svi

Napred u naprednu
gluvu sobu lude kuće
do samoubistva  i nazad